Rozhodnutí Českého svazu házené

Žádáme všechny hráčky a členy klubu, aby věnovali pozornost uvedenému důležitému rozhodnutí ČSH.

k      Každý člen ČSH je povinen se zaregistrovat a získat vlastní přístup do informačního systému, aby mohl potvrdit svůj souhlas se zpracováváním konkrétních dat, ale případně i s dalšími operacemi, prováděnými prostřednictvím systému (např. přestupy, platby…);

-        Bez konkrétní (nikoli klubové) osobní mailové adresy to nebude možné, u malých dětí samozřejmě lze použít mailový kontakt jednoho z rodičů.

-         Kdo nebude mít email v systému ČSH uvedený a nebo odmítne souhlas prostřednictvím systému udělit, jednoduše se do toho nového systému nedostane a nebude moci hrát utkání… mimo jiné proto, že do utkání nejde nastoupit bez kontroly a zpracování některých údajů s charakterem osobních dat.

Oficiální  a řádné vysvětlení tohoto požadavku se v brzké době objeví na oficiálních stránkách ČSH

 

Žádáme proto všechny hráčky, případně jejich rodiče, o sdělení aktuálního aktivního mailového kontaktu.

Skutečnost, že tyto údaje uvést musíme a klub je za ně dle vyjádření ČSH odpovědný neznamená, že s tímto rozhodnutím ČSH vedení klubu souhlasí. 

Děkujeme za pochopení

Radek Bičan
Swietelsky

Karotáž a cementace

tespra

JihomoravskĂ˝ kraj

trimona-shop

erima