Rozhodnutí Exekutivy ČSH - MOL liga 2018/19

Exekutiva ČSH dnes rozhodla o žádosti HK Hodonín ve věci dalšího působení týmu žen v MOL lize 2018/19.

Věc: Žádost družstva HK Hodonín o zařazení do soutěže MOL liga – ročník 2018/2019 

Exekutiva ČSH projednala žádost družstva HK Hodonín o dodatečné zařazení do soutěže MOL liga 2018/2019 a rozhodla: Zařadit družstvo HK Hodonín do soutěže MOL liga 2018/2019 za následujících podmínek: 

- Družstvo HK Hodonín podá řádně přihlášku do této soutěže a zaplatí účastnický poplatek (startovné). 

- Družstvo HK Hodonín přihlásí do soutěží ČSH družstva starších i mladších dorostenek a uhradí účastnický poplatek (startovné). 

- Se zařazením družstva HK Hodonín vysloví souhlas nadpoloviční většina účastníků soutěže, kteří byli řádně nominováni ČSH (Baník Most, Slavia Praha, SHK Veselí n.M., Zora Olomouc, Sokol Poruba, HC Zlín, Sokol Písek a DHC Plzeň). 

- Se zařazením družstva HK Hodonín vysloví souhlas SZH a to formou uzavření dodatku k platné „Smlouvě o společné mezinárodní soutěži žen – WHIL“. 

Toto rozhodnutí přijala Exekutiva formou hlasování per rollam dne 5. 6. 2018
Swietelsky

Karotáž a cementace

tespra

JihomoravskĂ˝ kraj

trimona-shop

erima